niedziela, 9 maja, 2021

Odpowiedz na: Łączna wartość zobowiązania

Home Forum Wzajemna pomoc merytoryczna Wzajemna pomoc merytoryczna Łączna wartość zobowiązania Odpowiedz na: Łączna wartość zobowiązania

#16022
dorotab
Uczestnik

Witam. Przecież podanie jedynie ceny jednostkowej w umowie, nie oznacza, iż wartość transakcji nie została ustalona. Przecież w umowie podana jest ilość litrów oleju /niezależnie od faktu, czy ulegnie ona zmianie czy nie/ i taka wartość /powstała w wyniku przemnożenia przewidywanej ilości oleju przez cenę jednostkową/ wprowadzona jest do planu finansowego danej jednostki. Nie można więc twierdzić, iż nie jest ona ustalona. Jest bowiem ustalona a jedynie nie wpisano jej w treści umowy.
Kwota ta jest na dzień zawierania transakcji znana każdej ze stron umowy.
Poza tym, w przypadku paliw, tak naprawdę nie wiemy, jak kwotę będziemy musieli zapłacić w dniu wymagalności – w odniesieniu do całości zamówienia, więc ustalenie wartości zamówienia w umowie, tak naprawdę /poza hipotetyczną sytuacją, kiedy cena paliwa nie zmienia się/ nie spełnia zapisów przytoczonego artykułu uofp, ponieważ pomimo jej ustalenia na dzień zawierania transakcji wcale nie mamy pewności, że będzie taka sama w dniu wymagalności.