środa, 20 stycznia, 2021

Odpowiedz na: zoz_moder

Home Forum Organizacje AW zoz_moder Odpowiedz na: zoz_moder

#16041
dorota-l
Uczestnik

proszę o pomoc w sprawie publikacji wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę. zgodnie ustawą wykaz sporządza się i podaje do publicznej wiadomości, jeżeli po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 m-cy strony zawieraja kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. a co jeżeli umowa była zawarta na okres dłuższy niż 3 m-ce ( np. 2 lub 3 lata), czy dotychczasowy dzierżawca może złożyc wniosek o ponowne zawarcie kolejnej umowy bez konieczności publikacji wykazu? czy każdorazowo przed zawarciem kolejnej umowy (z dotychczasowym dzierżawcą lub jeżeli nie ma od niego zadnego wniosku o zawarcie nowej umowy z innym) też trzeba publikować wykaz nieruchomości?