środa, 24 lutego, 2021

Odpowiedz na: Powierzenie obowiązków głownemu księgowemu

Home Forum Sektory Samorządy Powierzenie obowiązków głownemu księgowemu Odpowiedz na: Powierzenie obowiązków głownemu księgowemu

#16084
jama
Uczestnik

Proponuję skupic się jeszcze na kodeksie pracy. Każdy pracownik powinien (nie jestem teraz pewna czy musi) posiadac zakres obowiązaków na piśmie. Niezależnie od funkcji. Musi to potwierdzic pisemnie. Jest to istotne na przykład w sądzie pracy. Ustawa o finansach publicznych wskazuje na specjalne obowiązki głównego księgowego. Inne elementy są uregulowane w ustawie o rachunkowości. Z punktu widzenia jednostki główny księgowy ma jeszcze inne funkcje, niezależne od tych ustaw np. organizowanie pracy Wydziału Rachunkowości, Działu Księgowego, powierzanie zadań i organizowanie systemu zastępstw, nadzór nad programem księgowym, autoryzacja płatności (nie jest to to samo co sprawdzenie pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym), akceptowanie druków RP-7 wystawianych z Archiwum, itd. Jest jeszcze wiele „pozaksięgowych” funkcji, które główny księgowy może wykonywac i nie jest to sprzeczne z przepisami.