piątek, 14 maja, 2021

Odpowiedz na: Powierzenie obowiązków głownemu księgowemu

Home Forum Sektory Samorządy Powierzenie obowiązków głownemu księgowemu Odpowiedz na: Powierzenie obowiązków głownemu księgowemu

#16090
alkman
Uczestnik

Kierownik jednostki, pismem nie koniecznie zatytułowanym, na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy o fp, powierza panu/i z dniem takim i takim obowiązki i odpowiedzialność, głównego księgowego, w zakresie: (tu art. 45 ust. 1 pkt 1-4). Bez względu na to, co osoba taka dostanie w zakresie obowiązków oraz co będzie wynikało z innych przepisów prawa, jak też aktów wewnętrznych jednostki, osoba ta będzie mogła realizować swoje prawa wynikające z art. 45 ust. 6 (nie zapominając o obowiązkach i prawach wynikających z innych przepisów art. 45).
Zatem z przekazania omawianych obowiązków i odpowiedzialności odnoszą korzyści obie strony: kierownik i główny księgowy.
Z treści art. 45 nie wynika, że regulamin organizacyjny załatwia sprawę. Wyraźnie wskazane jest, co i komu kierownik jednostki powierza.
Nie wydaje mi się, aby miał coś wspólnego art. 44 ust. 2 z powierzeniem odpowiedzialności i obowiązków głównego księgowego.