niedziela, 17 stycznia, 2021

Odpowiedz na: plan audytu na rok 2009 prośba o opinię

Home Forum Sektory Samorządy plan audytu na rok 2009 prośba o opinię Odpowiedz na: plan audytu na rok 2009 prośba o opinię

#16170
dorotab
Uczestnik

Cześć. Również Starostwo. Audytem obejmuję zarówno urząd jak i jednostki organizacyjne powiatu. Z udziałem kierowników jednostek jak u przedmówcy. Dokonując analizy ryzyka wyodrębniłam podstawowe obszary, podobnie jak lainy: dochody, wydatki, zamówienia publiczne, rachunkowość, sprawozdawczość, kontrola wewnętrzna, nadzór, kontrola finansowa, planowanie budżetu itd. Te obszary odnoszę do wszstkich jednostek organizacyjnych. W tych obszarach audytuje zarówno urząd jak i wybrane na podstawie osądu jednostki. Poza obszarami wspólnymi wyodrębniłam obszary charakterystyczne dla poszczególnych jednostek organizacyjnych np. pomoc osobom niepełnosprawnym /PCPR, PUP/, aktywizacja bezrobotnych /PUP/, standaryzacja /DPS/, inwestycje drogowe /PZDP/(…) i również prowadzę audyt w tych obszarach, obejmujacy siłą rzeczy jedynie jednostki.
W przedmiotowym temacie „namieszało” wprowadzone w 2005 roku sformulowanie w art. 49 ust. 5, że (…) audyt prowadzi się w urzędzie danej jst/ Ale MF poprawiło się wydając interpretację, że audytem można objąć jednostki organizacyjne.