czwartek, 13 maja, 2021

Odpowiedz na: Księgowanie faktury

Home Forum Sektory Samorządy Księgowanie faktury Odpowiedz na: Księgowanie faktury

#16278
terka
Uczestnik

więc tak:
ma rację Jędrek, mówiąc, że są niewłaściwie prowadzone księgi rachunkowe.
Zgodnie z art. 20. ust. 1 uor do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym.
Z tego co piszesz, wynika chyba, że nie wprowadzono jakiś faktur w grudniu, a dopiero po zapłacie w styczniu (dobrze rozumiem?)
Jeśli tak było, to księgi są faktycznie nierzetelne, ponadto sprawozdanie finnasowe jednostki (bilans) też nie jest prawidłowe, bo nie wykazano w nim wszystkich pasywów.
a to jest naruszenie przepisów uor i podlega sankcjom z art. 77 uor – zawiadominie do prokuratury.
Nie ma naruszenia dyscypliny za wykazanie danych niezgodnych z ewidencją księgową, ponieważ nie ma tych faktur w ewidencji, więc ewidencja zapewne zgodna ze sprawozdaniem budżetowym jest 😉

Jest natomiast naruszenie o którym pisałam wyżej, a mianowicie art. 15 uodfp:
Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zaciągnięcie zobowiązania bez upoważnienia albo z przekroczeniem zakresu upoważnienia do zaciągania zobowiązań jednostki sektora finansów publicznych.

Zakresem upoważnienia do zaciągania zobowiązań w danym roku budżetowym jest plan finnasowy jednostki. Jeśli te zaciągniete zobowiazania przekraczały plan, to niestety jest naruszenie.
Wprawdzie jest tak, jak pisze leszcze, że:
Ograniczenie zaciągania zobowiązań jest określone w art. 193 ustawy o finansach publicznych,

jednak by było możliwe to, oo czym dalej leszcze pisze:
jednak nie dotyczy on zaciągania zobowiązań, które dotyczą ciągłości działania jednostki.

to jednostka (a właściwie organ wykonawczy: wójt, burmistrz, prezydent) musi mieć zgodę organu stanowiącego – rady na zaciąganie zobowiązań przekraczających rok budzetowy. Na podstawie tej zgody wójt, b., p., upoważnia kieroników jednostek do zaciągania zobowiaząń których termin zapłaty nastąpi w kolejnych latach.

więc sprawdź, czy jednostka ma takie upoważnienie – zakładam, że nie, bo wówczas by nie ukrywała zobowiazań powyżej planu.

Tak to widzę, ale może ktoś inny ma inne zdanie 🙂
Zastrzegam, że nie wiem, kiedy ujęli te faktury w księgach.