piątek, 16 kwietnia, 2021

Odpowiedz na: Księgowanie faktury

Home Forum Sektory Samorządy Księgowanie faktury Odpowiedz na: Księgowanie faktury

#16280
terka
Uczestnik

Jeśli wpłynęła do jednostki w grudniu, to musieli ją zaksięgować w ksiegach rachunkowych roku, którego dotyczy.
wynika to z podstawowych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych jst, jednostek budżetowych, zakłądów budżetowych itd, – art. 17 ust. 1 uofp:

ujmuje się również wszystkie etapy rozliczeń poprzedzające płatność dochodów i wydatków, a w zakresie wydatków i kosztów – także zaangażowanie środków.

Dlatego nie mogą nie księgować przez konto 201. Jest obligo wynikające z rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości (…)
§ 12. 1. Ustalając zakładowy plan kont, należy kierować się następującymi zasadami:
par. 12 pkt 1) konta wskazane w planach kont należy traktować jako standardową liczbę kont, która może być ograniczona jedynie o konta służące do księgowania operacji gospodarczych niewystępujących w jednostce lub placówce albo uzupełniona o konta zgodne co do treści ekonomicznej z odpowiednimi kontami planu kont, w tym również przy wykorzystaniu symboli kont, które nie mają zastosowania w jednostce;

ponadto:
par. 12 ust. 2. tego rozporządzenia
Jeżeli przepisy dotyczące sprawozdań nakładają obowiązek:
1) wykazywania w sprawozdaniach obrotów na określonych kontach – stosowana technika księgowości powinna umożliwić prawidłowe ustalenie wysokości tych obrotów;

Daltego muszą księgować przez konto 201.
A na marginesie – czy mają to konto w zakąłdowym planie kont, czy nie mają i uważają, że ich to zwalnia z obowiązku księgowania na tym koncie?

(jak rozumiem, to o czym piszesz, dotyczy jednostki okreśłonej w art. 17 ust. 1 uofp?)