niedziela, 25 lipca, 2021

Odpowiedz na: Plan roczny

Home Forum Sektory Samorządy Plan roczny Odpowiedz na: Plan roczny

#16324
slaw
Uczestnik

Ja natomiast przygotowuję obszary ryzyka odrębnie dla jednostek i odrębnie dla Urzędu,z tym, że w urzędzie znajdują się obszary, któe związane są z podstawową działalnością jednostek, tak aby to Zarząd mógł się odnieść co do prioytetóew w tym zakresie. Jednostkom przekazuję obszary, które dotyczą działalności jednostki (finanse, kadry, zamówienia, remonty itp). Metodą matematyczną wyliczam ryzyko dla Urzędu i poszczególnych jednostek (tam obszary są identyczne). Następnie sporządzam „zbiorcze zestawienie” wartości końcowych tyzyka dla jednostek organizacyjnych i zestawienie dla Urzędu. W oparciu o końcowy wynik dobieram zadania audytowe na kolejny rok. Czyli nie wyliczam średniej z priorytetów. Najczęściej zdarza się tak, że mam zadania dotyczące jednostek i urzędu. Jeżeli przykładowo kilka zadań posiad ataką samą wartość końcową ryzyka, to wybieram zadanie, które według mojego osądu (doświadczenie, znajomość jednostek itp) jest bardziej wrażliwe.