poniedziałek, 21 czerwca, 2021

Odpowiedz na: straż pożarna – zadanie audytowe

Home Forum Sektory Samorządy straż pożarna – zadanie audytowe Odpowiedz na: straż pożarna – zadanie audytowe

#16448
betix
Uczestnik

Faktem jednak jest, że dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dot. działu „bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa” i rozdziału „komendy powiatowe straży pożarnej”, przechodzi przez budżet powiatu. Dodatkowo na te właśnie srodki pochodzące z dotacji tworzy się odrebny plan finansowy dla zadan z zakresu administracji rządowej, który skupia budżety jednostek finansowane z dotacji (par. 2110, 6410 i chyba 2120) – ten plan finansowy zatwierdza zarząd powiatu. Wydatkowanie tych środków w mojej jst podlega kontroli 5 %. Dodatkowo, zgodnie z przepisami o PSP, komenda może uzyskać dodatkowe srodki (wsparcie) na bieżace funkcjonowanie lub jak dofinansowanie jakiegoś zadania lub zakupu inwestycyjnego. To również w naszej jst jest praktykowane. wszystkie te operacje finansowe przechodza przez budżet powiatu i ujete są w budżecie, którego zmiany uchwala w zależności od charakteru tych zmian: zarząd lub rada. W związku z tym, prowadzenie zarówno audytu jak i kontroli biorąc pod uwagę kryterium celowości, gospodarności czy legalności jest uzasadnione. Jest jeszcze inna sprawa, a mianowicie coś takiego jak zarządzanie kryzysowe, w którym to temacie PSP bierze czynny udział. A dla audytora może stanowić temat zadania audytowego