czwartek, 25 lutego, 2021

Odpowiedz na: nowa wersja ustawy o f.publ.

Home Forum MF i GIAW MF i GIAW nowa wersja ustawy o f.publ. Odpowiedz na: nowa wersja ustawy o f.publ.

#16465
kikcloud
Uczestnik

Trochę pogrzebałem w starych aktach prawnych dotyczących audytu wewnętrznego w Anglii i Walii. Muszę Wam powiedzieć, że regulacje na ten temat są wyjątkowo skromne. Co prawda audyt wewnętrzny jest tzn. funkcją ustawową (statutory function) jednostek samorządu terytorialnego w związku z tym zobowiązane są one do posiadania odpowiedniej komórki. W 1982 określono dokładnie zasady funkcjonowania systemu finansowego samorządu terytorialnego i znalazło się tam upoważnienie ustawowe do stworzenia odpowiednich zasad funkcjonowania kontroli wewnętrznej. Zasady te określono w dokumencie z 1983 r. The Accounts and Audit Regulations w sekcji 4 – Internal Audit jest napisane mniej więcej tak:
osoba odpowiedzialna za finanse jednostki, prowadzi odpowiedni i efektywny wewnętrzny audyt oraz ma ciągłe prawo dostępu do dokumentów. Ma też prawo do żądania od innych pracowników wszelkich informacji, jakie uzna za niezbędne.

I to by było na tyle. Zdumiewające, co? Ustawodawca pozostawił sposób regulacji adresatowi przepisu, licząc tylko i wyłącznie na jego przysłowiowy angielski common sense (zdrowy rozsądek). W tradycji prawnej tego kraju nie reguluję się zagadnień, które są jasne. Również nie podlegają regulacji rangi ustawowej zagadnienia, które ze względu na swój charakter mogą być efektywniej rozwiązane przez praktyków, czyli osoby bezpośrednio zajmujące się daną materią. Jednocześnie nikt tam nie kwestionuje potrzeby prowadzenia audytu.
😀