wtorek, 2 marca, 2021

Odpowiedz na: księgowanie pogotowia kasowego

Home Forum MF i GIAW MF i GIAW księgowanie pogotowia kasowego Odpowiedz na: księgowanie pogotowia kasowego

#16491
silk
Uczestnik

Do Pawła S; opisywana przez mnie sytuacja dotyczy jednostki budżetowej, konkretnie szkoły. Uściśle swoją poprzednią wypowiedź, a mianowicie pogotowie kasowe z czasem będzie wydatkiem, albo zostanie zwrócone do budżetu jednostki nadrzędnej na koniec 31.XII. W powszechnym rozumieniu wydatek to rozchód środków pieniężnych z kasy lub z rachunku bankowego w związku z zapłatą za określone dobra lub usługi oraz w związku z regulowaniem różnych zobowiązań. Słusznie zauważasz, że konto 130 (131 – dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych również) ma analitykę do tzw paragrafów zarówno dochodów jak i wydatków. Zapisy rozporządzenia („…w sprawie szczególnych zasad rachunkowości….&#8221:wink: rozumiem tak, że na str Ma konta 130 księguję:
zrealizowane wydatki budżetowe (w oparciu o konkretne, sprawdzone dowody źródłowe) wg szczegółowych podziałek klasyfikacji budżetowej, w korespondencji z kontami zespołu 1,2,3,4,7 lub 8 najczęściej z 201
środki pobrane do kasy na realizację wydatków (zwykle poprzez realizację czeku) i księguję je Wn 101 (bezparagrafowo, ponieważ często jeszcze w tym samym okresie sprawozdawczym rozejdą się one jako gotówka z kasy też, na określone zrealizowane, bądź przewidziane do realizacji wydatki, które będą księgowane z użyciem paragrafów. I tu zgodzę się, że np. zaliczka wypłacana (na podstawie wniosku o zaliczkę) winna być zaksięgowana w wydatki §-u, którego te wydatki będą dotyczyć (zgodnie z naszymi oczekiwaniami – mamy tu bowiem prawie 100 % pewności, że za chwilę do kasy trafią dowody księgowe dokumentujące konkretne wydatki, takiej pewności nie mamy przy uzupełnianiu pogotowia kasowego). Zaleca się, aby zaliczki były wypłacane i rozliczane w tym samym okresie sprawozdawczym. Dowodem źródłowym w przypadku realizacji wydatku w formie zaliczki będzie – wniosek o zaliczkę (poprawnie wypełniony), dokumentem rejestrującym dokonanie wydatku (w gotówce) będzie RK.
Pozostałe przypadki księgowań na str Ma konta 130 celowo tutaj pomijam.