niedziela, 16 maja, 2021

Odpowiedz na: wydatki z rachunku dochodów własnych

Home Forum Sektory Samorządy wydatki z rachunku dochodów własnych Odpowiedz na: wydatki z rachunku dochodów własnych

#16526
silk
Uczestnik

Przeznaczenie środków zgromadzonych na rachunku dochodów własnych nie może być dowolne. Dochody własne państwowych jednostek budżetowych przeznaczone mogą być wyłącznie na cele wskazane w art.22 ust. 6 uofp, z uwzględnieniem zakazu wynikającego z ust 7. Natomiast samorządowe jednostki budżetowe mogą przeznaczać dochody własne tylko na cele określone w uchwale budżetowej wydanej na podstawie art. 22 ust. 3 uofp. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z art. 22 ust 5 uofp kierownik jednostki budżetowej (zarówno państwowej jak i samorządowej) może podjąć decyzję o utworzeniu rachunku dochodów własnych. Sytuacja dotyczy trzech ustawowych przypadków(art. 22 ust 1) i wówczas może je wydatkować tylko na cele przewidziane w art. 22 ust. 6.