niedziela, 9 maja, 2021

Odpowiedz na: inwentaryzacja

Home Forum Sektory Samorządy inwentaryzacja Odpowiedz na: inwentaryzacja

#16665
meg
Uczestnik

Tak jak napisał adela przeprowadzona weryfikacja musi być udokumentowana na piśmie np. w formie protokołu weryfikacyjnegio. Zgodnie z art 27 uor przeprowadzenie i wyniki inwentaryzacji należy odpowiednio udokumentować i powiązać z zapisami ksiąg rachunkowych. Ustalony stan rzeczywisty na arkuszach spisowych podlega porównaniu z zapisami zawartymi w księgach rachunkowych. Również potwierdzenia sald oraz protokoły weryfikacji wchodzą w skład dokumentacji stanowiącej podstawę do rozliczenia inwentaryzacji. Tak więc wskazany przez Ciebie art. 18 pkt 1 ustawy (…) jak najbardziej tak.
Jeśli chodzi o salda zerowe , to posiadam interpretację, że nalezy potwierdzać, szczególnie w przypadku kontahentów, z którymi w trakcie roku obrotowego przeprowadzono dużą ilośc transakcji. Wysłanie do kontahentów potwierdzenia salda ze stanem zerowym jest w pełni uzasadnione, gdyż dopiero w drodze wzjemnegi uzgodnienia i potwierdzenia stanu zerowegi jednostka może mieć pewność, że saldo to jest prawidłowe.
Pozdrawiam