poniedziałek, 19 kwietnia, 2021

Odpowiedz na: prawo do urlopu

Home Forum Wzajemna pomoc merytoryczna Wzajemna pomoc merytoryczna prawo do urlopu Odpowiedz na: prawo do urlopu

#16672
tamara
Uczestnik

Myslę, że poniższe wyjasnienie jest dość czytelne (http://ksiegowosc.infor.pl/zus-kadry/urlopy/65370,Wymiar-urlopu-wypoczynkowego-przy-zatrudnieniu-na-czesc-etatu.html)
Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do jego wymiaru czasu pracy (art. 154 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, dalej: k.p.).

Podstawę obliczeń stanowi przysługujący pracownikowi ze wzglądu na ogólny staż urlopowy wymiar urlopu, czyli 20 albo 26 dni. Gdyby z obliczeń wynikał niepełny dzień urlopu, należy zaokrąglić go w górę do pełnego dnia.

PrzykŁad
Pracownik zatrudniony na 3/4 etatu ma prawo do urlopu w wymiarze:
26 dni × 3/4 = 19,5, po zaokrągleniu 20 dni.
Wszystkim pracownikom, bez względu na wymiar ich czasu pracy, urlopu wypoczynkowego udziela się wyłącznie na te dni, które są dla nich dniami pracy, oraz w wymiarze tylu godzin, ile w danym dniu pracownik powinien przepracować, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.
W związku z tym obliczony według podanych zasad wymiar urlopu należy również przeliczyć na godziny, pamiętając, że stosownie do art. 1542 § 2 k.p. jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.
A zatem godzinowy wymiar urlopu pracownika zatrudnionego na 3/4 etatu wynosi:
20 dni × 8 godzin = 160 godzin urlopu.
co w opisanym przykładzie Fretki da 26 dni, bo pracownik pracuje po 5 godzin dziennie.
A i jeszcze mała ściągawka z obliczona juz ilością przysługujacych dni urlopu przy etatach „częściowych” znajduje się na stronie http://www.rp.pl/galeria/56579,1,59147.html