wtorek, 22 czerwca, 2021

Odpowiedz na: prawo do urlopu

Home Forum Wzajemna pomoc merytoryczna Wzajemna pomoc merytoryczna prawo do urlopu Odpowiedz na: prawo do urlopu

#16677
ejejej
Uczestnik

Podręczny Zbiór Praw dodatek do Gazety Prawnej z 24 listopada 2008 (stan na 10 listopada 2008r.) Komentarz eksperta do art. 154 nt. wymiaru urlopu.
„Sporo kłopotów potrafi przysporzyć rozliczanie urlopów osób pracujących w niepełnym wymiarze . Kodeksowe zasady są bowiem często niejednoznaczne, z jednej strony nakazują zaokrąglenie urlopu w górę a z drugiej nie pozwalają na przekroczenie jego ustawowego wymiaru. Podstawową reguła jest ta, że wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiar urlopu, jaki przysługiwałby mu w związku z posiadanym stażem pracy. Jeżeli w wyniku powyższych obliczeń pojawią się ułamki, niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia. Zatem w przypadku zatrudnienia na ½ etatu przy przysługującym wymiarze urlopu 20 dni, urlop wyniesie 10 dni. W przypadku gdy ten sam pracownik będzie zatrudniony na ¾ etatu, wymiar urlopu wyniesie już 15 dni, co jest konsekwencją stosowania relacji wymiaru urlopu do wymiaru czasu pracy (3/4×20=15). W przypadku gdy wynik proporcji nie będzie liczbą całkowitą, wówczas niepełny dzień urlopu zaokrągla się do pełnego dnia). Praktyczny efekt będzie zatem taki, że pracownik zatrudniony na niepełnym etacie uzyska taki sam urlop (w sensie ilości dni wolnych) jak osoba pracująca normalnie. Jeśli bowiem pracuje na ½ etatu przez 5 dni w tygodniu po 4 godziny, to rozliczenie urlopu przy uwzględnieniu 8 godzinnego dnia pracy doprowadzi do podobnego efektu jak w przypadku pracownika zatrudnionego przez 2 dni w tygodniu po 8 godzin a przez jeden dzień przez 4 godziny. Naturalnie w takim przypadku dni wolnych z powodu nie świadczenia pracy nie traktujemy jako urlopu. Nie mniej jednak dla pracownika efekt będzie taki sam.”