wtorek, 7 grudnia, 2021

Odpowiedz na: odpowiedzialność za gospodarkę mieniem

Home Forum Sektory Samorządy odpowiedzialność za gospodarkę mieniem Odpowiedz na: odpowiedzialność za gospodarkę mieniem

#16701
jadtra
Uczestnik

Księgowość PPP może być prowadzona przez inną jednostke organizacyjną
– dopuszcza taką możliwość ustawa o systenie oświaty, która pozwala organowi przekazać prowadzenie księgowości i spraw kadrowych jednostek oświatowych i placowek – specjalnie utworzonemu zespołowi , ustawa ta jednak nic nie mowi że dwie jednostki oswiatowe mogą sobie wzajemnie przekazać/przyjąć prowadzenie spraw np. finansowo-ksi,egowo -kadrowych

Należy odszukać Uchwaly Rady Powiatu pozwalającej na prowadzenie (nazwę to skrótowo) ksiąg rachunkowych PPP przez LO tam będzie podstawa prawna i też powinno być uzasadnienie.
Musi być określony zakres tych zadan np. finansowo, księgowo,kadrowe. niekoniecznie w w/w Uchwale, bo wykonanie uchwały moglo zostać powierzone Zarządowi Powiatu, ale np. w Porozumieniu zawartym pomiędzy PPP i LO.

Ale jak przeczytasz art. 45 ustawy ofp to księgowa powinna być zatrudniona w danej jednostce organizacyjnej bo powierzyć czynności można tylko pracownikowi tej jednostki(Kodeks Pracy). W przypadku naruszenia dyscypliny finansow publicznych w finansach PPP prowadzonych przez księgową zatrudnioną w LO (bo tak zrozumiałam z początku postu). jest problem z jej odpowiedzialnością .
Dyr. PPP nie może powierzyć odpowiedzialności głównego księgowegow rozumieniu art. 44i dalej art.45 ustawy ofp osobie nie zatrudnionej w tej jednostce.

Jeżeli księgowa LO jest zatrudniona w PPP na jakąś cząstke etatu i prowadzi ksiegi rachunkowe PPP na urządzeniach i w budynku LO to powinno to byc zapisane w polityce rachunkowości PPP art.10 ustawy o rachunkowości, Politykę raachunkowości wprowadza się zarządzeniem dyrektora PPP tj. kierownika jednostki w rozumieniu uofp.

LO ma swoją politykę rachunkowości wprowadzoną zarzadzeniem dyr. LO jako kieronika tej jednostki.

PPP nie może być dzialem w ksiegach LO bo jak zrozumiałam są to dwie odrębne jednostki organizacyjne powiatu, które posiadają dyrektorów – kieroników jednostek. Może coś źle zrozumiałam to napisz.

Szkoły mają statuty, a Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne statutty lub reg.organizacyjny i statut. Gdy PPP ma tylko statut topowinien on wwskazywać jak wygląda organizacja PPP.

Ponieważ w szkołach jest statut, w tym dokumencie powinno być wskazane prowadzenie „tzw. dodatkowej niedozwolonej dzialalności” finanosow kisęgowej na rzecz drugiej jednostki – placówki oświatowej tj PPP.

Jezeli coś żle rozumialam to napiszcie.

😎