sobota, 16 stycznia, 2021

Odpowiedz na: Ewidencja

Home Forum Sektory Służba zdrowia Ewidencja Odpowiedz na: Ewidencja

#16771
ziuk
Uczestnik

Ustawa o rachunkowościw art.17 ust.2 mówi, że kierownik jedenostki wybiera metodę prowadzenia kont ksiąg pomocniczych dla poszczególnych grup zapasów, przy czym jedno z możliwych rozwiązań polega na prowadzeniu dla danej grupy zapasów ewidencji ilościowo-wartościowej, w której obroty i stan każdym jej składnikiem jest ujęty w jednoskach naturalnych i pieniężnych. Ustawa nie stawia warunku, aby prowadzone były odrębne ewidencje ilościowa i ilośćiowo-wartościowa zapasów.Skoro zatem prowadzona jest jedna ewidencja ilościowo-wartościowa, stanowiąca część składową ksiąg rachunkowych, to ujęcie wszystkich operacji w księgach powinno następować na podstawie dowodów obrotu zapasami przez pracowników działu księgowości jeżeli odpowiedzialność za rachunkowość przejął główny księgowy. Za rozwiazaniem takim przemawia również aspekt kontrolny. Nie zmienia postaci rzeczy, że miejscem pracy pracownika prowadzącego ewidencję ilościowo-wartosciową zapasów jest apteka (magazyn); niemniej powinien on podlegać osobie odpowiedzialnej za rachunkowość jednostki a nie za magazyn.