piątek, 18 czerwca, 2021

Odpowiedz na: umowa o roboty budowlane

Home Forum Sektory Samorządy umowa o roboty budowlane Odpowiedz na: umowa o roboty budowlane

#16976
scypion
Uczestnik

Poza tym – pod umową podpisuje się przeciez też GK jednostki.. jak to miałoby się – tak na logikę z art. 45 UoFP?

„3. Dowodem dokonania przez głównego księgowego wstępnej kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, jest jego podpis złożony na dokumentach dotyczących danej operacji. Złożenie podpisu przez głównego księgowego na dokumencie, obok podpisu pracownika właściwego rzeczowo, oznacza, że:
1) nie zgłasza zastrzeżeń do przedstawionej przez właściwych rzeczowo pracowników oceny prawidłowości tej operacji i jej zgodności z prawem;
2) nie zgłasza zastrzeżeń do kompletności oraz formalno-rachunkowej rzetelności i prawidłowości dokumentów, dotyczących tej operacji;
3) zobowiązania wynikające z operacji mieszczą się w planie finansowym jednostki.

Jeśli jest tam owa robota zamieszczona, a Gmina ma przecież w miare stałe źródła dochodów (bez sytualcji na które nie ma wpływu) i wydatków – to taki zapis jak przedstawiłaś jest niedorzeczny.

A co do zdarzeń losowych etc, to kodeks cywilny określa:

Art. 495. § 1. Jeżeli jedno ze świadczeń wzajemnych stało się niemożliwe wskutek okoliczności, za które żadna ze stron odpowiedzialności nie ponosi, strona, która miała to świadczenie spełnić, nie może żądać świadczenia wzajemnego, a w wypadku, gdy je już otrzymała, obowiązana jest do zwrotu według przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu.