sobota, 16 stycznia, 2021

Odpowiedz na: Rozliczenie dotacji z budżetu dla jedn. spoza s.f.p.

Home Forum Sektory Samorządy Rozliczenie dotacji z budżetu dla jedn. spoza s.f.p. Odpowiedz na: Rozliczenie dotacji z budżetu dla jedn. spoza s.f.p.

#17120
pietryka
Uczestnik

Ustawa z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r. Nr 96, poz. 873/.
– Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. przepisy wprowadzające ustawę o …/jak wyżej – tylko poz. 874/.
– Rozporządzenie MGPiPS z dnia 27.12.2005 r. w sprawie określenia wzoru ofert realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania /Dz. U. Nr 264, poz. 2207/.
Szczególnie rozporządzenie w Twojej sprawie będzie przydatne.