wtorek, 26 października, 2021

Odpowiedz na: Nowe przepisy dot. wynagrodzeń

Home Forum Sektory Samorządy Nowe przepisy dot. wynagrodzeń Odpowiedz na: Nowe przepisy dot. wynagrodzeń

#17235
wika
Uczestnik

z wczorajszej prasy: Płace po korektach
2009-03-02

Zmiany w regulacjach dotyczących dodatku funkcyjnego oraz wyraźnie zapisaną możliwość przyznania wynagrodzenia prowizyjnego – zakłada nowe wersja projektu rozporządzenia płacowego pracowników samorządowych.

Obie korekty zostały wprowadzone po uwagach prezydenta Częstochowy, Tadeusza Wrony. Jego zdaniem pozostawienie bez zmian propozycji, iż dodatek funkcyjny przysługiwałby jedynie na stanowiskach bezpośrednio wymienionych w rozporządzeniu oraz związanych z kierowaniem zespołem oznaczałby odebranie prawa do dodatku radcom prawnym i głównym specjalistom.

Dopisanie fragmentu o prowizjach oznacza pozostawienie bez zmian obecnie obowiązujących przepisów, które dają możliwość dodatkowego wynagradzania za osobiste wykonywanie czynności z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych. Przepis ten dotyczy kilkudziesięciu miast, które w 1997 roku przejęły kompetencje urzędów skarbowych w zakresie egzekucji należności z tytułu podatków i opłat, do których gmina jest uprawniona do ich naliczania i pobierania.

Nowe rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych powtarza wiele rozwiązań z obecnie obowiązujących przepisów. Dla większości stanowisk identyczne pozostaną m.in. minimalne stawki płacy zasadniczej. Nowością jest zniesienie górnej granicy płac dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i możliwość swobodnego kształtowania wynagrodzeń.

Z rozporządzenia zniknął zapis regulujący zasady przyznawania dodatku specjalnego. Zgodnie z zapisem ustawowym taki dodatek będzie przysługiwał wyłącznie w przypadku dodania nowych obowiązków.

Kancelaria Premiera zrezygnowała także ze skomplikowanego systemu kształtowania wynagrodzeń pracowników samorządowych jednostek organizacyjnych. Dla tej grupy została stworzona, analogicznie jak dla urzędów, oddzielna tabela z wykazem stanowisk i określanymi kwotowo minimalnymi stawkami wynagrodzeń.

Zgodnie z pierwotnymi zapowiedziami, nowe rozporządzenie ma zacząć obowiązywać 1 kwietnia 2009 roku. Dotrzymanie terminu jest uzależnione od tego, kiedy projekt zostanie zaakceptowany przez Radę Ministrów.