sobota, 3 grudnia, 2022

Odpowiedz na: egzamin MF 5.wrzesnia

Home Forum Egzaminy egzaminy egzamin MF 5.wrzesnia Odpowiedz na: egzamin MF 5.wrzesnia

#1729
gabi
Uczestnik

Odpowiedzi (prawidłowe wg mnie) na niektóre z pytań podanych przez makao9:
141 – b (patrz rozdział 5 ustawy o fin. publ.)
142 – c (art. 35c oufp)
144 – b (art. 4 ustawy o sam. gminnym)
147 – d (par. 15 rozporządzenia MF w sprawie
szczeg. spos. i trybu przeprowadzania aw)
150 – b (patrz ksiązka Finanse publiczne Chojny-
Duch str. 95)
151 – b (art. 4 ust. 5 ustawy o rach)
152 – b (art. 100 uofp)
154 – patrz konstytucja (niestety nie podam
artykułu bo mam jej pod ręką)
155 – b (par. 20 rozporządzenia MF w sprawie
szczeg. spos. i trybu przeprowadzania aw)
156 – a (par. 17 rozporządzenia MF w sprawie
szczeg. spos. i trybu przeprowadzania aw)
158 – a (art. 20 kpa)
159 – d (art. 23 ust. o adm. rządowej
w województwie)
160 – b (patrz podręcznik audytu wewn. w adm.
publ. MF)
161 – a (par. 8 rozporządzenia MF w sprawie
szczeg. spos. i trybu przeprowadzania aw)
162 – a (art. 156 kpa)
163 – c (art. 145 kpa)
164 – c (patrz ustawa prawo zam. publ.)
165 – b (art. 69 ust. 1 uofp)
166 – c (art. 63 ust. 1 pkt 5 uofp)
167 – a (art. 28 ust. 3 uofp)
171 – patrz konstytucja (prawdopodobnie)
172 – c (art. 35h ust. 4 uofp)
173 – d (art. 41 ustawy o służbie cywilnej)
174 – a
175 – a (art. 19 uofp)
176 – prawdopodobnie odp. jest gdzieś w uofp
178 – patrz art. 6 ust. 1 u o rach.
179 – patrz art. 18 u o rach.
180 – d (art. 35 par. 3 kpa)
181 – a (art. 35d uofp)
182 – moim zdaniem b (patrz jednak do
konstytucji)
183 – powinno być w konstytucji
184 – d ? (nie ma żadnej wzmianki na ten temat
w ustawie o sam. wojew. być może jest
np. w konstytucji?)
Postaram się znaleć też odpowiedzi na pozostałe pytania.
Mam jednak malutką radę, nie ograniczajcie się tylko i wyłącznie do nauki odpowiedzi na pytania. Czasem pytanie jest tak sformułowane, że zmieniony jeden wyraz i już będzie inna odpowiedź.
Pozdrawiam
gabi