niedziela, 5 grudnia, 2021

Odpowiedz na: subkonto dochodów i wydatków

Home Forum Sektory Samorządy subkonto dochodów i wydatków Odpowiedz na: subkonto dochodów i wydatków

#17294
mareksp
Uczestnik

Trzeba zacząć od tego, że pojęcie subkonta znikło jakiś czas temu z przepisów.
Istotne jest też rozróżnienie prowadzenia rachunku bankowego od stosowania konta księgowego w ewidencji księgowej.
Faktycznie jedynie państwo jednostki budżetowe obowiązane są do prowadzenia osobnych rachunków bieżących dla dochodów i wydatków budżetowych (a nie prowadzenia subkont jak wskazuje wojtania).
Co do prowadzenia kont księgowych do zapisu operacji na rachunkach bieżących jednostek budżetowych właściwe są przepisy rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości. Zasady funkcjonowania księgowego konta 130 wskazują na obowiązek prowadzenia ewidencji szczegółowej do tego konta w podziale na konto wydatków i konto dochodów budżetowych („Saldo konta 130 jest równe saldu sald wynikających z ewidencji szczegółowej prowadzonej dla kont wydatków i dochodów budżetowych”). Dlatego nie prowadzenie osobnego konta księgowego dochodów moze mieć miejsce w sytuacji, gdy takich dochodów jednostka nie razliuje w ogóle. W pozostałych przypadkach takie konto księgowe powinno być prowadzone osobno nawet przy istnieniu tylko jednego, wspólnego rachunku bankowego. Obok wskazanych przepisów ważna jest także potrzeba zapewnienia przejrzystości rozliczeń z tytułu realizowanych dochodów i wydatków budżetowych. Służy temu również zasada czystości obrotów.