niedziela, 5 grudnia, 2021

Odpowiedz na: zoz_moder

Home Forum Organizacje AW zoz_moder Odpowiedz na: zoz_moder

#17296
kikcloud
Uczestnik

Od 23 marca 2009 r. wchodzi w życie ustawa o służbie cywilnej. Jednocześnie traci moc ustawa o PZK. Mam problem z interpretacją zapisu dotyczącego kompetencji dyrektora generalnego art. 25 ust. 4 pkt 1h „sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem kontroli i audytu wewnętrznego w urzędzie”. W ustawie o PZK było „prowadzenie kontroli i audytu wewnętrznego w urzędzie”. Czy ktoś mnie może oświecić, co się zmienia w związku z tym zapisem?
Moje wątpliwości budzi brak określenia zakresu nadzoru.
Z drugiej strony zgodnie z przepisem art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, zwanej dalej ustawą (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) organem administracji rządowej właściwym w sprawach koordynacji kontroli finansowej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych jest Minister Finansów.
Zakres koordynacji kontroli finansowej i audytu wewnętrznego w jsfp został określony w art. 63 ust. 1 ustawy.
Weryfikacja i ocena prawidłowości wykonywania audytu wewnętrznego jest jednym z elementów składowych koordynacji kontroli finansowej i audytu wewnętrznego /art. 63 ust. 1 pkt 6 uofp/
Przynajmniej tak uzasadniają kontrolę MinFinki jak do nas przychodzą 😀