wtorek, 13 kwietnia, 2021

Odpowiedz na: Zadanie audytowe

Home Forum Wzajemna pomoc merytoryczna Wzajemna pomoc merytoryczna Zadanie audytowe Odpowiedz na: Zadanie audytowe

#17411
dzw1k
Uczestnik

statystyka => zasługi – jestem za 😀

co do uzgodnienia:
– rozp. MF w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania aw – § 27. 1. Audytor wewnętrzny może wykonywać czynności doradcze na wniosek kierownika jednostki, w której jest zatrudniony, lub z własnej inicjatywy w zakresie z nim uzgodnionym.
– standard 2201.C1 – 2201.C1 – Audytorzy wewnętrzni muszą uzgodnić ze zleceniodawcami zadań doradczych cele, zakres, wzajemną odpowiedzialności oraz inne oczekiwania zleceniodawcy. Dla znaczących zadań, takie uzgodnienie musi mieć forme pisemną.