czwartek, 17 czerwca, 2021

Odpowiedz na: zoz_moder

Home Forum Organizacje AW zoz_moder Odpowiedz na: zoz_moder

#17527
pszczosek
Uczestnik

W czasie jednego z zadań pojawiła się wątpliwość dotycząca ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. W art. 7 ust. 1 pkt 10 tej ustawy wprowadzono – jako jeden z załączników do wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej – obowiązek dołączenia polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone uczestnikom takich odpłatnych imprez. Czy wobec tego, że przepis ten mówi o dołączeniu polisy, to czy uprawnione jest dołączenie przez organizatora kopii takiej polisy (potwierdzonej przez niego za zgodność z oryginałem?) czy też pracownik urzędu może sporządzić do akt sprawy taką kopię i samodzielnie potwierdzić jej zgodność z oryginałem? I jeszcze jedna kwestia – jak wygląda w Waszych jednostkach kwestia kontroli zgodności przebiegu imprezy masowej z wydanym zezwoleniem (art. 8 ust. 5)?