piątek, 15 stycznia, 2021

Odpowiedz na: instytucje kultury

Home Forum Sektory Samorządy instytucje kultury Odpowiedz na: instytucje kultury

#17621
szymonek123
Uczestnik

samorządowa instyt. kultury nie sporządza sprawozdań budżetowych (typu RB-27 , RB-28), nie spotkałem księgowania wg klasyfikacji budżetowej. Samorz.inst.kultury prowadzi gospodarkę finansowa wg zasad określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Zgodnie z art. 27 wyżej cytowanej ustawy, instytucja kultury gospodaruje samodzielnie przydzielona i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielna gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. Podstawą gospodarki finansowej instytucji jest plan działalności zatwierdzony przez dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

Prowadzi pełną księgowość, wyodrębnia koszty działalności (analityka do zespołu 4,czy jak to woli 5).