sobota, 30 września, 2023

Odpowiedz na: Nowe przepisy dot. wynagrodzeń

Home Forum Sektory Samorządy Nowe przepisy dot. wynagrodzeń Odpowiedz na: Nowe przepisy dot. wynagrodzeń

#17699
kules
Uczestnik

w naszym nowym regulaminie, w rozdziale III „Wymagania kwalifikacyjne” dali taki zapis:

„Pracownicy, którzy nie spełniają wymagań kwalifikacyjnych przewidzianych dla
stanowisk zajmowanych w dniu wejścia w życie niniejszego regulaminu, mogą być
zatrudniani na tych stanowiskach na dotychczasowych warunkach.”