piątek, 22 stycznia, 2021

Odpowiedz na: Naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Home Forum Sektory Wojskowe Jednostki Budżetowe Naruszenie dyscypliny finansów publicznych Odpowiedz na: Naruszenie dyscypliny finansów publicznych

#17718
terka
Uczestnik

pkt 1 – nie. Bo to nie jest czyn naruszenia dyscypliny fp.
Czynem naruszającym dyscyplinę jest nie sama zapłata odsetek, lecz niewykonanie zabowiązania, którego skutkiem jest zapłata odsetek:
Art. 16. 1. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niewykonanie zobowiązania jednostki sektora finansów publicznych, którego skutkiem jest zapłata odsetek, kar lub opłat.

W tym przypadku zobowiazania były naliczone i zapłacone zgodnie z obowiązującą interpretacją ZUS. Więc nie ma mowy o naruszeniu.
Takie jest moje zdanie.

pkt 2.

2008.09.11
orzeczenie GKODF/GKO/4900/50/49/08/1982Biul.NDFP 2009/1/13

Fakt, iż zachowanie skutkujące przekroczeniem uprawnień do dokonywania wydatków było realizacją obowiązku wynikającego z ustawy z 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych wyłącza bezprawność czynu, a co za tym idzie wyłącza możliwość postawienia skutecznego zarzutu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.