piątek, 9 czerwca, 2023

Odpowiedz na: dotacje – wyodrębniona deokumentacja finansowo-ksiegowa

Home Forum Sektory Samorządy dotacje – wyodrębniona deokumentacja finansowo-ksiegowa Odpowiedz na: dotacje – wyodrębniona deokumentacja finansowo-ksiegowa

#17819
mrox
Uczestnik

Świetna lektura w tym temacie to Nr ewid: 15/2008/P/07/001/KAP, KAP – 41001/07

Informacja o wynikach kontroli prawidłowości udzielania i rozliczania przez jednostki samorządu terytorialnego dotacji na zadania zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

W praktyce wygląda ta tak, że organizacja (na UKS) powinna przedstawić dwa „worki” dokumentów

1) Uzyskanie założonych efektów i mierników wykonania zadania, weryfikacja obejmuje dokumentację z przeprowadzonych imprez, zawodów, rozgrywek ze sprawdzeniem dokumentów źródłowych w formie: list uczestników, kart zgłoszeń, kart startowych, terminarzy i grafików rozgrywek, sprawozdań końcowych oraz zestawień wyników zawodów itp

2) Dokumentacja poniesionych wydatków, wyodrębnienie może mieć formę wydzielonego konta o nazwie realizowanego zadania (z ofert konkursowej) z podziałem analitycznym na rodzajów kosztów (z ofercie konkursowej).

Jeśli ktoś jest bliżej zainteresowany to zapraszam do kontaktu na mail.