niedziela, 25 lipca, 2021

Odpowiedz na: umowa o pracę na cz.et. a zadaniówka

Home Forum Sektory Samorządy umowa o pracę na cz.et. a zadaniówka Odpowiedz na: umowa o pracę na cz.et. a zadaniówka

#17877
szymonek123
Uczestnik

prowadzę teraz monolog… ale może skorzystacie a inni też się podzielą swoim doświadczeniem

Zapis regulaminu pracy w Urzędzie X:
(…) 2. W odniesieniu do pracowników zatrudnionych na stanowiskach:
Dozorcy i audytora wewnętrznego stosuje się zadaniowy czas pracy.
(…)
2) Zadaniem pracownika zatrudnionego na stanowisku audytora wewnętrznego jest:
przygotowanie i przedłożenie Burmistrzowi do dnia 31 października danego roku kalendarzowego planu audytu wewnętrznego na kolejny rok kalendarzowy, poprzedzony analizą ryzyka w zakresie działania jednostki organizacyjnej Urzędu lub Miasta, w której będzie przeprowadzany audyt wewnętrzny,
comiesięczne informowanie Burmistrza o ustaleniu kolejności poddania obszarów ryzyka oraz czynniki organizacyjne,
stawienie się raz w tygodniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w celu informowania kierownictwa Urzędu o pracach związanych z przeprowadzaniem audytu wewnętrznego oraz przedstawieniem do wglądu zebranej dokumentacji,
przedstawienie Burmistrzowi do dnia 31 marca roku następnego sprawozdania z audytu za rok poprzedni.