poniedziałek, 26 lipca, 2021

Odpowiedz na: Prowadzenie rachunkowości

Home Forum Sektory Samorządy Prowadzenie rachunkowości Odpowiedz na: Prowadzenie rachunkowości

#17977
szymonek123
Uczestnik

[QUOTE BY= leszcze] … rachunki oczywiście również muszą być odrębne dla każdej jednostki.[/QUOTE]

Muszą..a nie są… i nawet RIO tego nie kwestionuje.

Zainteresowany sprawą stwierdzam, że nawet ZEO nie posiada procedur dot. zakupów podlegających i niepodlegających przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.
Kto zawiera taką umowę np. na roboty remontowe? Dyrektor Szkoły? Opierają się na regulaminie przyjętym przez Kierownika jst.

No ciekawe „bagienko”