środa, 27 stycznia, 2021

Odpowiedz na: przedawnienie

Home Forum Wzajemna pomoc merytoryczna Wzajemna pomoc merytoryczna przedawnienie Odpowiedz na: przedawnienie

#18078
alkman
Uczestnik

Myśli cz. 2
Gdyby jednak ktoś znalazł powiązanie p.z.p. z K.C. w zakresie zabezpieczeń, to zwracam uwagę na użyte w wymienianym przepisie art. 148 ust.5 słowo „przechowuje” i odsyłam do lektury art. 337 i 844 K.C.
Art. 337. Posiadacz samoistny nie traci posiadania przez to, że oddaje drugiemu rzecz w posiadanie zależne.
Art. 844. § 1. Składający może w każdym czasie żądać zwrotu rzeczy oddanej na przechowanie.
§ 2. Przechowawca może żądać odebrania rzeczy przed upływem terminu oznaczonego w umowie, jeżeli wskutek okoliczności, których nie mógł przewidzieć, nie może bez własnego uszczerbku lub bez zagrożenia rzeczy przechowywać jej w taki sposób, do jakiego jest zobowiązany. Jeżeli czas przechowania nie był oznaczony albo jeżeli rzecz była przyjęta na przechowanie bez wynagrodzenia, przechowawca może żądać odebrania rzeczy w każdym czasie, byleby jej zwrot nie nastąpił w chwili nieodpowiedniej dla składającego.

Tu także nie ma mowy o przedawnieniu i jak się zorientowaliście, że nie oddane to oddajcie.