piątek, 2 grudnia, 2022

Odpowiedz na: przedawnienie

Home Forum Wzajemna pomoc merytoryczna Wzajemna pomoc merytoryczna przedawnienie Odpowiedz na: przedawnienie

#18079
alkman
Uczestnik

Myśli cz. 3
Załóżmy, że do rozpatrywanego zabezpieczenia nie mają zastosowania dwa powyższe przepisy art. 337 i 844 K.C.
Prawdopodobne, że potwierdziliśmy (może nawet sami wysłaliśmy) „potwierdzenie salda” o których mowa w rozdziale 3 inwentaryzacja u.o.r. Zatem, w tym przypadku, mógłby mieć zastosowanie art. 123 § 1 pkt 2 K.C., w myśl którego bieg przedawnienia przerywa się przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje.
„Mógłby” gdyż możliwe, że osoba, która podpisała „potwierdzenie salda” nie ma uprawnień do występowania w imieniu osoby, przeciwko której roszczenie przysługuje.

Dalej (pomimo światełka w tunelu) nie ma mowy o przedawnieniu i jak się zorientowaliście, że nie oddane to oddajcie.