niedziela, 11 kwietnia, 2021

Odpowiedz na: komórka audytu i kontroli wewnętrznej

Home Forum Sektory Wojskowe Jednostki Budżetowe komórka audytu i kontroli wewnętrznej Odpowiedz na: komórka audytu i kontroli wewnętrznej

#18090
kikcloud
Uczestnik

Wyjściem jest wieloosobowe stanowisko ds. audytu wewnętrznego. Nie mieszaj do tego kontroli. ❗ Po tylu latach funkcjonowania audytu wewnętrznego w Polsce sądziłem, że potrafimy w sposób prosty wskazać na różnice pomiędzy kontrolą wewnętrzną, a audytem wewnętrznym.
Audytu wewnętrznego nie należy utożsamiać z działalnością kontrolną, gdyż ta zarówno wewnętrzna i zewnętrzna stanowi działalność operacyjną jednostki (należącą do sfery zarządzania jednostką), której audytorzy ze względu na Międzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego nie powinni podejmować. Zgodnie ze standardem 2130 działalnie audytu wewnętrznego musi wspierać organizację w utrzymaniu skutecznej kontroli poprzez ocenę jej skuteczności i efektywności oraz promowanie ciągłego usprawniania, a trudno mówić o obiektywnej i niezależnej ocenie w przypadku kiedy audytor bierze udział w działalności operacyjnej jednostki.

W uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 46. posiedzeniu w dniu 16 lipca 2009 r. ustawie o finansach publicznych mającej wejść w życie od 1 stycznia 2010 r. art. 282 mówi „1. Kierownik jednostki, a w urzędzie administracji rządowej, w którym tworzy się stanowisko dyrektora generalnego urzędu – dyrektor generalny, zapewnia warunki niezbędne do niezależnego, obiektywnego i efektywnego prowadzenia audytu wewnętrznego, w tym zapewnia organizacyjną odrębność ❗ komórki audytu wewnętrznego oraz ciągłość prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce.”