piątek, 22 stycznia, 2021

Odpowiedz na: jednostki nadzorowane

Home Forum Sektory Samorządy jednostki nadzorowane Odpowiedz na: jednostki nadzorowane

#18122
tomekn
Uczestnik

PINB i PSP są powiatową administracją zespoloną (art. 33b).
Art. 33 Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek orhanizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy.
Art. 36 Organizację i zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu określają regulaminy organizacyjne uchwalone przez zarząd powiatu, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Status prawny pracowników starostwa powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu określa odrębna ustawa.

Z postanowień ustawy o samorządzie powiatowym nie można jednoznacznie stwierdzić, że PINB i PSP są powiatowymi jednostkami organizacyjnymi, z uwagi na m.in. nie stosowania trybu uchwalania regulaminu organizacyjnego przez zarząd (nie ma takiej kompetencji), kierownicy powiatowych inspekcji i straży nie składają oświadczeń majątkowych na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym.

Art. 33a w powiązaniu z art. 33b nie wskazuje, że PINB i PSP są powiatowymi jednostkami organizacyjnymi, lecz powiatowymi jednostkami budżetowymi.

Jeżeli ustawa o samorządzie powiatowym uznała PINB i PSP za powiatowe jednostki organizacyjne wówczas kierownicy ww. jednostek byli uważani za kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych (obowiązek składania oświadczeń majątkowych).

Tak więc, nie można stwierdzić, że PINB i PSP są powiatowymi jednostkami organizacyjnymi.