piątek, 2 grudnia, 2022

Odpowiedz na: NIPy – Stanowisko głównego specjalisty MF dot.NIP-ów w JST

Home Forum Sektory Samorządy NIPy – Stanowisko głównego specjalisty MF dot.NIP-ów w JST Odpowiedz na: NIPy – Stanowisko głównego specjalisty MF dot.NIP-ów w JST

#18251
wojtania
Uczestnik

…hiciorowa wiadomość 😀 😀 😀

Resort rolnictwa zmienił podejście w sprawie refundacji części kosztów poniesionych przez gminę jako wnioskodawcę działania „Odnowa i rozwój wsi” lub „Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej” w ramach PROW 2007-2013.

Zgodnie z najnowszą interpretacją ministerstwa w przypadku gdy we wniosku o przyznanie pomocy w ramach ww. działań został podany NIP gminy, faktury i dokumenty o równoważnej wartości dowodowej wystawione na urząd gminy mogą być przedstawione do refundacji.

Oznacza to, że w takiej sytuacji dokumenty potwierdzające poniesione wydatki wystawione na urząd gminy mogą być przedstawiane do refundacji.

Tym samym MRiRW uchyliło dotychczas obowiązującą interpretację z dn. 2 lutego 2009 r. (znak: ROW/ws/ar-213/19/603/09).