środa, 7 grudnia, 2022

Odpowiedz na: Inwestycje

Home Forum Sektory Samorządy Inwestycje Odpowiedz na: Inwestycje

#18306
audytj
Uczestnik

Zapisy są rózne np. Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy. Gwarancja obejmuje 3 lata od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy. Inny zapis: Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji na przedmio umowy. Stanowi ona rozszezrzenie odpowiedzialności wykonawcy z tytułu rękojmi za wady na okres gwarancji. Okres gwarancji ustala się na 5 lat od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy.