środa, 1 grudnia, 2021

Odpowiedz na: Fundusz socjalny

Home Forum Wzajemna pomoc merytoryczna Wzajemna pomoc merytoryczna Fundusz socjalny Odpowiedz na: Fundusz socjalny

#18416
wojak
Uczestnik

Zapisy ustawy dot. świadczenia urlopowego”
art3.pkt.3. Pracodawcy …. mogą tworzyć Fundusz do wysokości i na zasadach określonych w art. 5 lub mogą
wypłacać świadczenie urlopowe, o którym mowa w ust. 4-6.
4. Wysokość świadczenia urlopowego,… ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika.
5. Świadczenie urlopowe, o którym mowa w ust. 4, wypłaca pracodawca raz w roku
każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z
urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.
……………………….
Art. 8.
1. Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu
uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do
korzystania z Funduszu.”
Patrząc na te zapisy jestem skłonny przypuszczać, że fundusz i świadczenie, to odrębne sprawy…
patrz „lub” w art.3 pkt.3

patrz „każdemu” w pkt. 5 ❗
patrz „uzależnia” w art. 8 pkt.1 ❗
Wygląda na to, że legislatorzy zrobili „knota”… 😯