poniedziałek, 19 kwietnia, 2021

Odpowiedz na: Premier Tusk nakazuje audyt przygotowań Polski do przewodnictwa w UE

Home Forum Sektory Urzędy centralne Premier Tusk nakazuje audyt przygotowań Polski do przewodnictwa w UE Odpowiedz na: Premier Tusk nakazuje audyt przygotowań Polski do przewodnictwa w UE

#18449
journeyman
Uczestnik

ktoś tu zupełnie przestał rozumieć, do czego służy audyt wewnętrzny –

II. Cel audytu: Ocena efektywności, racjonalności i spójności przygotowań do sprawowania przez Polskę przewodnictwa w Radzie UE w 2011 r.

Przez efektywność należy rozumieć prowadzenie realnych działań przygotowawczych, osiąganie zadawalających postępów w prowadzonych działaniach, osiąganie równowagi między zamierzonymi a uzyskanymi skutkami działań, wykonywanie obowiązków związanych z przygotowaniami z należytą starannością i we właściwym czasie.

Przez racjonalność należy rozumieć nadanie przygotowaniom odpowiednio wysokiego priorytetu, zaangażowanie wystarczających, ale nie nadmiernych zasobów (ludzkich, technicznych, finansowych), wyznaczenie do korpusu Prezydencji osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, przejrzystość i skuteczność stosowanych procedur (koordynacja, obieg informacji), zasadność planowanych wydatków.

Przez spójność należy rozumieć sprawne przekazywanie przez jednostki nadrzędne (ministerstwa) jednostkom podległym i nadzorowanym wystarczających informacji na temat przebiegu przygotowań, właściwą koordynację działań jednostek podległych i nadzorowanych, wymianę informacji pomiędzy instytucją wiodącą a instytucjami współpracującymi w ramach Rady Unii Europejskiej i jej organów przygotowawczych (np. w przypadku gdy w pracach jednej grupy roboczej uczestniczą eksperci wysyłani przez dwie instytucje), a także niezakłócony przepływ informacji pomiędzy jednostką obsługującą Pełnomocnika Rządu ds. Przygotowania Organów Administracji Rządowej i Sprawowania przez RP Przewodnictwa w Radzie UE, punktami kontaktowymi oraz osobami zaangażowanymi w poszczególne aspekty przygotowań,