środa, 1 grudnia, 2021

Odpowiedz na: decyzje wymiarowe na podatek od nieruchomości a zawiadomienia

Home Forum Sektory Samorządy decyzje wymiarowe na podatek od nieruchomości a zawiadomienia Odpowiedz na: decyzje wymiarowe na podatek od nieruchomości a zawiadomienia

#18453
terka
Uczestnik

Wika, wprawdzie już podziekowałaś, ale znalazłam jeszcze taki kawałek wystąpienia pokontrolnego RIO:

3.2. Nieegzekwowanie od podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, będących osobami fizycznymi, złożenia informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach i lasach, mimo powzięcia przez organ podatkowy informacji o wystąpieniu okoliczności uzasadniających powstanie, zmianę lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego.
Od podatników, będących osobami fizycznymi (w tym także dzierżawców, najemców oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) zobowiązanych do składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz o gruntach i lasach, egzekwować obowiązek ich składania, na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym, stosownie do przepisów art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.), art. 6a ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. nr 200, poz. 1682 z późn. zm.). W przypadku powzięcia przez organ podatkowy informacji, że wystąpiły okoliczności uzasadniające powstanie, zmianę lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, a podatnik – mimo ich wystąpienia – nie złożył informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz o gruntach i lasach – żądać od podatnika złożenia wyjaśnień w sprawie przyczyny niezłożenia informacji oraz wzywać do jej złożenia, na podstawie przepisów art. 274a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) – str. 29 – 30 i 33 protokołu.