poniedziałek, 19 kwietnia, 2021

Odpowiedz na: decyzje wymiarowe na podatek od nieruchomości a zawiadomienia

Home Forum Sektory Samorządy decyzje wymiarowe na podatek od nieruchomości a zawiadomienia Odpowiedz na: decyzje wymiarowe na podatek od nieruchomości a zawiadomienia

#18454
zosia
Uczestnik

dodatkowo nalezy dodać koniecznośc sporzadzenia stosownych wniosków o popełnieniu czynu zabronionego z kodeksu karnego skarbowego – np. art. 54, 56 KKS. Jako date zdarzenia od którego nalezy liczyć termin do złożenia deklracji podatkowej / informacji podatkowej jest data dokonania czynności powodującej powstanie/ zmianę / ustanie / obowiązku podatkowego, tj. np. data kupna – sprzedaży z aktu notarialnego.
I to ma zastosowanie do podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych.