niedziela, 25 lipca, 2021

Odpowiedz na: projekty i zamówienia

Home Forum Fundusze unijne Fundusze unijne projekty i zamówienia Odpowiedz na: projekty i zamówienia

#18492
zosia
Uczestnik

moje stanowisko do problemu 123456:

Moim zdaniem z uwagi na to, że urząd jest projektodawcą, zaś beneficjentami szkoły – jedne i drugie jako jednostki sektora finansów publicznych – są obowiązane do stosowania PZP.
I w tym przypadku udzielenie zamówienia powinno odbyć się w oparciu o przetarg nieograniczony( jako tryb podstawowy ) lub tryby dodatkowe – po dodatkowym przekonywującym uzasadnieniu.
Z racji doświadczenia – wykonane ponad audytów projektów UE (twardych i miękkich) z dużym prawdopodobieństwem postawiłbym tezę, że w przypadku zamawiania poszczególnych modułów w ramach projektu – zaistnieje zjawisko podziału zamówienia – a podział zamówienia to:
– naruszenie zasad realizacji projektów;
– naruszenie dyscpliny finansów publicznych;
– wykorzystanie dotacji z naruszeniem prawa, i w
konsekwencji mozliwość uznania wydatku za niekwalifikowalny.
Ponadto polecam lekturę pt. zasady dotyczące przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków EFS – Warszawa, sierpień 2009 r. opr. MRR – do znalezienia na stronie np., WUP Rzeszów i innych wupów, czy urzędów marszałkowskich też.
pozdr.
z.