niedziela, 24 września, 2023

Odpowiedz na: zoz_moder

Home Forum Organizacje AW zoz_moder Odpowiedz na: zoz_moder

#18717
wojtania
Uczestnik

Z ustawy wprowadzającej wynika iż poniższy przepis zacznie obowiazywać od 1 stycznia 2010:

Art. 17. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.15)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 6:
a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) państwowe fundusze celowe, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240),”,
b) uchyla się ust. 2;

…oznacza to chyba tylko jedno:

OD 1 STYCZNIA 2010 FUNDUSZ GEODEZYJNY, FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA ITP.(NAWET GDYBY PRZEDŁUŻONO JEGO LIKWIDACJĘ DO KOŃCA 2010) JAKO, ŻE SĄ FUNDUSZAMI SAMORZĄDOWYMI NIE BĘDĄ MOGŁY KORZYSTAĆ ZE ZWOLNIENIA PODMIOTOWEGO WYNIKAJĄCEGO Z ART.6 UOPDOOP.

CZYŻBY OPODATKOWANOPODATKIEM DOCHODOWYM SAMORZADOWE FUNDUSZE CELOWE???

…I CO CHŁOPAKI Z PO I PSL-U TO SAMORZADOM ZROBILI ❓ 😈