sobota, 23 stycznia, 2021

Odpowiedz na: "13" w szpitalu powiatowym

Home Forum Sektory Służba zdrowia "13" w szpitalu powiatowym Odpowiedz na: "13" w szpitalu powiatowym

#18788
terka
Uczestnik

Oczywiście, że w szpitalu nie przysługuje tzw. „13”.
Kwestię dodatkowego wynagrodzenia rocznego reguluje ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r.
o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.
(Dz. U. )
Czytamy w niej, co następuje:
Art. 1. 1. Ustawa określa zasady nabywania prawa oraz ustalania wysokości i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników jednostek sfery budżetowej, zwanego dalej „wynagrodzeniem rocznym”.
2. Przez użyte w ust. 1 określenie „pracownicy jednostek sfery budżetowej” rozumie się pracowników:
1) państwowych jednostek sfery budżetowej, dla których środki na wynagrodzenia są kształtowane na podstawie odrębnej ustawy,
2) zatrudnionych w urzędach organów władzy publicznej, kontroli, ochrony prawa, sądach i trybunałach, wymienionych w art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104),
3) samorządowych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych prowadzących gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie wymienionej w pkt 2,
4) biur poselskich, senatorskich lub poselsko-senatorskich oraz klubów, kół albo zespołów parlamentarnych.

Szpital nie prowadzi gospodarki finansowej w jednej z form określonej w ustawie ofp, więc nie ma prawa wypłacać „13”.