czwartek, 17 czerwca, 2021

Odpowiedz na: Projekt rozporządzenia wykonawczego i rozporządzenia o komitetach audytu na bip mf

Home Forum MF i GIAW MF i GIAW Projekt rozporządzenia wykonawczego i rozporządzenia o komitetach audytu na bip mf Odpowiedz na: Projekt rozporządzenia wykonawczego i rozporządzenia o komitetach audytu na bip mf

#18977
darek
Uczestnik

Dokonałem próby przeanalizowania.
Ustawa o f.p (nowa)
Po pierwsze Komitety audytu gromadzą m.in. sprawozdania z wykonania planów audytu. Wiadomo Komitety audytu nie dla jst.
Po drugie. Kierownik jednostki, o której mowa w art. 274 ust. 1-2 i 4-6, z wyłączeniem jst do końca stycznia przedstawiają Ministrowi finansów informację o realizacji zadań z zakresu audytu wew. (czy to jest tożsame ze sprawozdaniem?)
Jeszcze co do planów audytu to zasada jawności ma gwarantować m.in. zapewnienie radnym dostępu do sprawozdania z audytu wewn. za rok poprzedni. Tyle ustawa.
Rozporządzenie wykonawcze.
Kierownik kom. audytu składa sprawozdanie kierownikowi jednostki.
Do 15.02 kierownik komórki audytu jednostki w dziale przesyła kopię sprawozdania do komórki audytu w ministerstwie.
Reasumując wydaje mi się że kierownik komórki audytu jednostki org. podległej jst nie ma obowiązku przedstawiania sprawozdania zarządowi jst (chyba że zostanie to inaczej uregulowane w przepisach wewnętrznych). Pozdrowienia.
Ale masakra