wtorek, 7 grudnia, 2021

Odpowiedz na: organizacja AW

Home Forum Organizacje AW Organizacje AW organizacja AW Odpowiedz na: organizacja AW

#19032
kikcloud
Uczestnik

7. Kierownicy jednostek, o których mowa w ust. 2-6, informują pisemnie Ministra Finansów o rozpoczęciu prowadzenia audytu wewnętrznego.
a to są:
2) ministerstwach;
3) urzędach wojewódzkich;
4) izbach celnych;
5) izbach skarbowych;
6) Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, w tym w zarządzanych przez niego funduszach; 😀