niedziela, 25 lipca, 2021

Odpowiedz na: kontrola zarządcza

Home Forum Sektory Samorządy kontrola zarządcza Odpowiedz na: kontrola zarządcza

#19080
jerzy-5015
Uczestnik

Witam wszystkich, a w szczególności zaiteresowanych tym tematem !!!

Kochani! Aby uzasadnić potrzebę istnienia kontroli wewnętrznej , wiem że nieraz trzeba wytoczyć „działa” najcięższego kalibru. Dlatego proponuję zrobić to kilkuetapowo:
I Etap – to zgromadzenie danych w postaci żelaznej argumentacji, która przekona waszych szefów o potrzebie istnienia takowej komórki.
II Etap – maksymalne uaktywnienie własnej działalności ( dopóki jeszcze istniejemy)
III Etap – Realizacja w/w przygotowań. W tym zakresie przeanalizowanie Regulaminu Kontroli Wewnętrznej ( pod kątem naniesienia ewentualnych poprawek i rozszerzenia go w celu podniesienia rangi kontroli)
Postaram się w jak najbardziej esencjonalny sposób omówić, jakie naistotniejsze szczegóły powinny zawierać poszczególne elementy.
Ad 1 – Przeanalizowanie wszystkich ostatnio dokonanych kontroli przez NIK, RIO itp w waszych jednostkach i przeanalizowanie ich zaleceń.
II -OPracowanie na tej podstawie programu naprawczego dot. waszego podwórka, lub też rozszerzonego o wszystkie podlegle jednostki. Na tej bazie opracowanie” Instrukcji Kontroli Wewnętrznej” , która podniesie poziom wiedzy wszystkich pracowników ( łącznie z szefostwem) na temat potrzeby jej funkcjonowania. Dla ułatwienia dodam, że musi ona zawierać elementy baaaardzo przekonywujące o potrzebie naszego istnienia, jak również odrobinkę dyplomacji. Może w tym względzie posłużę się przykładem własnym , który zdał egzamin w moim przypadku. Ostatni rozdział mojej „Instrukcji” zawiera takie przemyślenia:
„….. Warunkiem skuteczności funkcjonowania kontroli wewnętrznej jest nadanie jej właściwego statusu w ramach jednostki. Ogólne podejście i świadomość kierownictwa dotyczące znaczenia kontroli wewnętrznej można określić jako „kulturę kontroli” danej jednostki. Rolą inspektora KW jest bardzo szeroko pojęta współpraca ze ścisłym kierownictwem jednostki w celu zapewnienia ciągłości nadzoru nad całością majątku Starostwa oraz wszystkich podległych jednostek wraz ze wskazywaniem kierownictwu sposobów i środków zapobiegających ich powstawaniu”.
Ponadto w/w dokument powinien zawierać takiego typu informacje( bo wielu szefów to utożsamia), że kontrola i audyt, to dwie niezależnie funkcjonujące komórki ( obie bardzo potrzebne, gdyż jedna dotyczy skuteczności zarządzania jednostką i jej procesów, a więc ocenia błędy systemu – gdy kontrola rozlicza osoby odpowiedzialne za nieprawidłowości. Dopiero wspólne, prawidłowe funkcjonowanie tych komórek może masymalnie zminimalizować stopień istniejących zagrożeń w osiągnięciu celów jednostki.

p.s. Mam świadomość, że w każdym przypadku podejście szefów ma bardzo indywidualny charakter, a moje podpowiedzi proszę nie traktować jako panaceum na wszystko. Ale wiem jedno: aby zaistnieć i przetrwać musicie wykazać i przekonać swoje Kierownictwo , że jesteście Im bardzo potrzebni i że w ich dobrze pojętym interesie własnym jest utrzymanie tego stanowiska.

Łączę dla wszyskich ciepłe pozdrowienia

Jerzy