piątek, 1 marca, 2024

Odpowiedz na: Sprawozdanie z wykonania planu audytu

Home Forum Sektory Samorządy Sprawozdanie z wykonania planu audytu Odpowiedz na: Sprawozdanie z wykonania planu audytu

#19210
wika
Uczestnik

c.d. ze strony MF
Obowiązywanie przepisów wykonawczych do ustawy o finansach publicznych od 1 stycznia 2010 r. 2010.01.04 14:36
Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych uprzejmie informuje, że na podstawie art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 285 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) obowiązują przepisy wykonawcze wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.), tj.:

rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego (Dz. U. Nr 66, poz. 406) oraz
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie trybu sporządzania oraz wzoru sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni (Dz. U. Nr 61, poz. 378).