niedziela, 17 stycznia, 2021

Odpowiedz na: audyt projektu współfin.z UE

Home Forum Sektory Samorządy audyt projektu współfin.z UE Odpowiedz na: audyt projektu współfin.z UE

#19238
ajuri
Uczestnik

Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1 Rozwój Infrastruktury technicznej, Działanie 1.1. Innfrastruktura drogowa – Regionalny Program Operacyjny.
Co do promocji – były koszty promocji, są postawione tablice. Z tymże w momencie uzyskania dofinansowania należy postawić tablice pamiątkowe m.in. informujące o wysokości dofinansowania, logo UE itp. z tym nie ma problemu. Co do faktur to załączono do nich załączniki w których zawarto informacje, z jakiego programu zadanie jest finansowane, jaka jest kwota kwalifikowalna itp. – z tym także nie ma problemu (zgodnie z wytycznymi Zarządu Województwa). Przełożenie dokumentów za 2009r. do odrebnego segragatora i umieszczenie kopii w dotychczasowym miejscu ich przechowywania można zrobić. Ale co z dokumentami z 2008r, czy też można tak zrobić?

Do Simon
Czy dobrze rozumiem, według Ciebie oryginalne faktury i wyciągi z 2008r. pozostawić w dotychczasowych segragatorach. Zrobić ich kopię, potwierdzić za zgodność i włożyć do odrębnego segregatora?

Dziękuję za wszystkie odpowiedzi