sobota, 15 maja, 2021

Odpowiedz na: sprawozdanie z wykonania planu a informacja o realizacji zadan z zakresu audytu

Home Forum MF i GIAW MF i GIAW sprawozdanie z wykonania planu a informacja o realizacji zadan z zakresu audytu Odpowiedz na: sprawozdanie z wykonania planu a informacja o realizacji zadan z zakresu audytu

#19429
terka
Uczestnik

Mama, masz rację:smile:
Ustawodawca namieszał, tak, że ani audytorzy ani DA MF nie wiedzą, jak postępować.
Co mówi ustawa – wiemy. Co powiedziało MF – wiemy.
Zwracam jednak uwagę, że istnieją jeszcze unormowania wewnętrzne w jednostkach organizacyjnych i gminach (czy powiatach) – piszę o samorządzie, bo z samorządu się wywodzę. Jeśli ktoś nie zmienił dotąd karty audytu, to pewnie tam ma nadal zapisane, że sprawozdanie przekazuje kierownikowi jednostki. Jeśli w gminie, powiecie itd wprowadzono kiedyś zarządzenie w sprawie systemu audytu w gminie, powiecie, i w nim określono, że sprawozdanie przekazuje się wójtowi, burmistrzowi itd, a dotychczas te zarządzenia nie zostały zaktualizowane – to ja bym jednak przekazała sprawozdanie zarówno kierownikowi jednostki, jak i wójtowi, burmistrzowi itd.

Nie mówiąc o tym, że gdybym była odpowiedzialna za system audytu w jst, w której jednostkach organizacyjnych prowadzony jest audyt, to niezwłocznie zadbalabym o to, aby jednostki, pomimo tych niedopowiedzeń w przepisach – przekazywały sprawozdania kierownikowi jst.

Pozdrawiam:smile: